Predstavitev predstavnika: David Dominko

David Dominko, predstavnik volilne enote 7

Sem človek, ki strmi k resnici in pravici za ljudi, ki jih imam rad in za državo v kateri živim. Leta službovanja, ki sem jih preživel v tujini sem spoznal, da so v Sloveniji prepotrebne velike spremembe, da bomo lahko vsi živeli človeka dostojno življenje. Zato sem se odločil, da je čas, da se ljudje povežemo in spremenimo način razmišljanja za boljše in kvalitetnejše življenje v Sloveniji. V ljudeh iščem njihov najboljši jaz, ki ga imamo vsi v sebi, da gremo naprej in nismo ujetniki današnje korupcije, apatije in vdanosti v brezvoljnost.

Čas je, da se opredelimo, kako želimo živeti ali samo preživeti.

Resetirajmo se zdaj in prevzemimo odgovornost.

Zakaj menimo, da stranka ReSET ne more zlorabiti zaupanja posameznika:

Sooblikovanje programa in podajanje predlogov
Vsak (tudi nečlan stranke) lahko sooblikuje program stranke ReSET: poda predlog in o njem debatira (poglejte zavihek predlagaj stranki!
ii
Načelo direktne demokracije
Direktna demokracija znotraj stranke pri sooblikovanju programa: Program stranke se ne more dopolnjevati brez predhodnega glasovanja in zadostne podpore članov stranke (kvoruma) o podanem predlogu. Vsi imajo izbiro, da se odločijo po svoji vesti katere predloge podpirajo in katere ne!
Vi glasujete o aktualnih zakonih
Direktna demokracija pri glasovanju morebitnih poslancev ReSET v DZ: Člani bodo lahko glasovati o vseh aktualnih zakonih o katerih stranka ne bo imela izoblikovanega mnenja! Od morebitnih poslancev ReSETa se bo pričakovali, da upoštevajo “voljo ljudstva” znotraj stranke in tako tudi glasujejo.
ReSET - Logotip - Krogec
V stranki želimo s tem načinom glasovanja že vnaprej preprečiti morebitno podkupovanje, lobiranje ali kupčkanje z glasovi volivcev pri vseh izvoljenih predstavnikih stranke!
V kolikor še kdo meni, da obstajajo “varnostne luknje”, naj nam jih zaupa in potrudili se bomo, da jih skupaj odpravimo.
ZADNJE NOVICE