Predstavitev predstavnika: Dušan Trajbarič

Dušan Trajbarič, predstavnik volilne enote 8

V stranko ReSET  sem pridružil zato, ker mi ni bilo več vseeno kaj nam dela vlada, ki noče prisluhniti ljudem. V času predvolilnih kampanj vsaka stranka obljublja samo lepe sanje in po volitvah ostane še samo golo brezno,v katerem ni dna. Ljudem hočem pomagati,da bodo enkrat videli,da smo ljudje v stranki neobremenjeni in brez političnega ozadja. Spremembe pa hočem zato, ker mi ni mar kaj bo z našimi otroki, vnuki …

Slovenija je lepa dežela, zato želim, da jo naredimo pošteno, saj vem, da bo nam uspelo.

V stranki ReSET smo ljudje, ki znajo prisluhniti.

Zakaj menimo, da stranka ReSET ne more zlorabiti zaupanja posameznika:

Sooblikovanje programa in podajanje predlogov
Vsak (tudi nečlan stranke) lahko sooblikuje program stranke ReSET: poda predlog in o njem debatira (poglejte zavihek predlagaj stranki!
ii
Načelo direktne demokracije
Direktna demokracija znotraj stranke pri sooblikovanju programa: Program stranke se ne more dopolnjevati brez predhodnega glasovanja in zadostne podpore članov stranke (kvoruma) o podanem predlogu. Vsi imajo izbiro, da se odločijo po svoji vesti katere predloge podpirajo in katere ne!
Vi glasujete o aktualnih zakonih
Direktna demokracija pri glasovanju morebitnih poslancev ReSET v DZ: Člani bodo lahko glasovati o vseh aktualnih zakonih o katerih stranka ne bo imela izoblikovanega mnenja! Od morebitnih poslancev ReSETa se bo pričakovali, da upoštevajo “voljo ljudstva” znotraj stranke in tako tudi glasujejo.
ReSET - Logotip - Krogec
V stranki želimo s tem načinom glasovanja že vnaprej preprečiti morebitno podkupovanje, lobiranje ali kupčkanje z glasovi volivcev pri vseh izvoljenih predstavnikih stranke!
V kolikor še kdo meni, da obstajajo “varnostne luknje”, naj nam jih zaupa in potrudili se bomo, da jih skupaj odpravimo.
ZADNJE NOVICE