Predstavitev predstavnika: Mario Fekonja

Mario Fekonja, predstavnik volilne enote 2

Kot predsednik Sindikata delavcev migrantov Slovenije, sem spoznal, da je zelo veliko zakonov, ki se sprejemajo v Državnem zboru, spisanih predvsem na škodo državljanom. Daleč od tega, da bi snovalci zakonodaje stremeli k boljšemu in lepšemu življenju ljudi.

Ljudje, ki so skeptični glede politike, čeprav nas spremlja na vsakem koraku in nam dejansko kroji naš vsakdan, so skeptični sami zaradi tega, ker o tem verjetno nikoli niso posebej razmišljali. Ko se pa človek enkrat sooči s problemom, ki je lahko življenskega pomena, ugotovi, da ima ta problem zgolj in samo politične rešitve oz. so do tega problema pripeljale politične odločitve, ki so pogosto skregane z logiko in zelo nadrealistične.

Za ReSET sem se odločil ravno iz teh razlogov, ker verjamem v začrtano pot stranke, ki je realna, transparentna in izvedljiva. Program stranke ne temelji zgolj na teoriji in nedosegljivih obljubah, ampak na teoriji, podprti z dokazi.

Po zaključku obveznega osnovnošolskega izobraževanja na Osnovni Šoli Gornja Radgona, je nadaljeval izobraževanje na Srednji lesarski šoli v Mariboru, kjer si je pridobil izobrazbo Lesarski tehnik.

Zakaj menimo, da stranka ReSET ne more zlorabiti zaupanja posameznika:

Sooblikovanje programa in podajanje predlogov
Vsak (tudi nečlan stranke) lahko sooblikuje program stranke ReSET: poda predlog in o njem debatira (poglejte zavihek predlagaj stranki!
ii
Načelo direktne demokracije
Direktna demokracija znotraj stranke pri sooblikovanju programa: Program stranke se ne more dopolnjevati brez predhodnega glasovanja in zadostne podpore članov stranke (kvoruma) o podanem predlogu. Vsi imajo izbiro, da se odločijo po svoji vesti katere predloge podpirajo in katere ne!
Vi glasujete o aktualnih zakonih
Direktna demokracija pri glasovanju morebitnih poslancev ReSET v DZ: Člani bodo lahko glasovati o vseh aktualnih zakonih o katerih stranka ne bo imela izoblikovanega mnenja! Od morebitnih poslancev ReSETa se bo pričakovali, da upoštevajo “voljo ljudstva” znotraj stranke in tako tudi glasujejo.
ReSET - Logotip - Krogec
V stranki želimo s tem načinom glasovanja že vnaprej preprečiti morebitno podkupovanje, lobiranje ali kupčkanje z glasovi volivcev pri vseh izvoljenih predstavnikih stranke!
V kolikor še kdo meni, da obstajajo “varnostne luknje”, naj nam jih zaupa in potrudili se bomo, da jih skupaj odpravimo.
ZADNJE NOVICE