Predstavitev predstavnika: Matevž Gerdej

Matevž Gerdej, predstavnik volilne enote 5

Za članstvo v stranki ReSET sem se odločil zaradi priložnosti premaknit slovenski politični prostor v drugačno smer, kot ga poznamo do sedaj. Prav to svobodno mišljenje in prilagajanje posamezniku, ki ga stranka omogoča, da lahko vsak pripomore in vpliva pri spremembah pri zakonih in izboljševanju poti birokracije da postane država ne to kar jo poznamo, pač pa, da kar je slabega poskušamo skupaj izboljšati in kar je dobrega še izboljšati. Odločitev je bila tudi zaradi članov, ki niso politično obremenjeni in nekaj imamo skupnega –  to je volja.

Zakaj menimo, da stranka ReSET ne more zlorabiti zaupanja posameznika:

Sooblikovanje programa in podajanje predlogov
Vsak (tudi nečlan stranke) lahko sooblikuje program stranke ReSET: poda predlog in o njem debatira (poglejte zavihek predlagaj stranki!
ii
Načelo direktne demokracije
Direktna demokracija znotraj stranke pri sooblikovanju programa: Program stranke se ne more dopolnjevati brez predhodnega glasovanja in zadostne podpore članov stranke (kvoruma) o podanem predlogu. Vsi imajo izbiro, da se odločijo po svoji vesti katere predloge podpirajo in katere ne!
Vi glasujete o aktualnih zakonih
Direktna demokracija pri glasovanju morebitnih poslancev ReSET v DZ: Člani bodo lahko glasovati o vseh aktualnih zakonih o katerih stranka ne bo imela izoblikovanega mnenja! Od morebitnih poslancev ReSETa se bo pričakovali, da upoštevajo “voljo ljudstva” znotraj stranke in tako tudi glasujejo.
ReSET - Logotip - Krogec
V stranki želimo s tem načinom glasovanja že vnaprej preprečiti morebitno podkupovanje, lobiranje ali kupčkanje z glasovi volivcev pri vseh izvoljenih predstavnikih stranke!
V kolikor še kdo meni, da obstajajo “varnostne luknje”, naj nam jih zaupa in potrudili se bomo, da jih skupaj odpravimo.
ZADNJE NOVICE