Predstavitev predstavnice: Nataša Rodeš

Nataša Rodeš, predstavnica volilne enote 6

ReSET je stranka sestavljena iz poštenih državljanov, brez politične preteklosti.  Stranki sem se pridružila  kot  mama, teta, hčerka, sestra, vzgojiteljica, državljanka. Ni mi vseeno kaj se dogaja v Sloveniji. Ni mi vseeno kakšna prihodnost se obeta mladim. Ni mi vseeno kakšne so pokojnine in ni mi vseeno za ljudi, ki pošteno delajo, živijo pa na robu revščine.

Rada imam svojo državo, domovino. Vendar me žalosti, da se pripadnost državi in domovini iz leta v leto izničuje.  Državljanska vzgoja izginja. Vzgoja, ki bi naj zagotovila, da bi mladi postali dejavni in odgovorni državljani, sposobni prispevati k razvoju in dobrobit družbi. Dogaja pa se prav nasprotno.

Domovinska pripadnost? Domovino imamo radi, če nam je kot mama. Če skrbi za nas od rojstva pa do smrti. Imamo jo radi, če je ljubeča in prijazna. Če domovina omogoča  životarjenje, izseljevanje mladih, nepoštena plačila za pošteno delo…potem pa je težko imeti iskreno rad svojo domovino.

Stranka ReSET, s svojim programom in z ljudmi brez politične preteklosti, nudi rešitve, ki bi pripomogle, da postanemo vsi skupaj ponosni državljani Republike Slovenije in da zopet začutimo ljubezen do svoje domovine.

Zakaj menimo, da stranka ReSET ne more zlorabiti zaupanja posameznika:

Sooblikovanje programa in podajanje predlogov
Vsak (tudi nečlan stranke) lahko sooblikuje program stranke ReSET: poda predlog in o njem debatira (poglejte zavihek predlagaj stranki!
ii
Načelo direktne demokracije
Direktna demokracija znotraj stranke pri sooblikovanju programa: Program stranke se ne more dopolnjevati brez predhodnega glasovanja in zadostne podpore članov stranke (kvoruma) o podanem predlogu. Vsi imajo izbiro, da se odločijo po svoji vesti katere predloge podpirajo in katere ne!
Vi glasujete o aktualnih zakonih
Direktna demokracija pri glasovanju morebitnih poslancev ReSET v DZ: Člani bodo lahko glasovati o vseh aktualnih zakonih o katerih stranka ne bo imela izoblikovanega mnenja! Od morebitnih poslancev ReSETa se bo pričakovali, da upoštevajo “voljo ljudstva” znotraj stranke in tako tudi glasujejo.
ReSET - Logotip - Krogec
V stranki želimo s tem načinom glasovanja že vnaprej preprečiti morebitno podkupovanje, lobiranje ali kupčkanje z glasovi volivcev pri vseh izvoljenih predstavnikih stranke!
V kolikor še kdo meni, da obstajajo “varnostne luknje”, naj nam jih zaupa in potrudili se bomo, da jih skupaj odpravimo.
ZADNJE NOVICE