Pokojnina

Izračun je informativne narave in predstavlja KUPNO MOČ denarja. Ni upoštevanih napredovanj in povezane plačne reforme, ki jo predlaga stranka ReSET. V izračunu je upoštevana predvidena življenjska doba za spol (M=83 let, Ž=88 let) in znesek plačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od plače v 40 letih delovne dobe.

Izračun pokojnine


Moški
Ženskilet
Glavnica:

Bruto mesečna pokojnina :

Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36%):

Neto mesečna pokojnina – izplačilo na račun:

Pogoj za predčasno upokojitev
(pokojnina 612€/mesečno):

Izplačilo v primeru smrti na dan upokojitve:

Primer:
Delavec, ki celo življenje prejema povprečno bruto plačo (1568,00 €)
Mesečni prispevki od plače za pokojnino: 381,81 €
Pričetek dela: 24 let
Delovna doba: 40 let
Starost ob upokojitvi: 24 + 40 = 64 let
Predvidena življenjska doba za moškega: 81 let +2 leti = 83 let
Kupna moč plačanih prispevkov => glavnica (G) = 381,81(prispevki)*12 (mesec)*40(let) = 183.268,80 €

V obdobju do predvidene življenjske dobe + 2 leti se izplačuje naslednja kupna moč pokojnine:
Bruto pokojnina = (183.268,80 €)/((83-64)*12) = 803,81 €
Odšteje se zdravstveno zavarovanje v višini 6,36% od bruto pokojnine = 51,12€
Neto pokojnina = 752,69€

Če zavezanec živi dlje pomeni, da je porabil vsa sredstva, ki jih je vplačal, zato se mu naprej izplačuje minimalna višina pokojnine oz. pokojnina v enakem znesku, če je bila le-ta manjša od minimalne višine pokojnine.

Podrobnejše informacije o pokojninski reformi, ki jo predlaga stranka ReSET, so vam na voljo tukaj!