ll

Zbiranje podpisov za predlog zakona

PODPRITE NAS PRI ZBIRANJU PODPISOV
Demokratične volitve so možne samo brez anket

Spoštovane državljanke in državljani,

kot ste verjetno že seznanjeni smo v naši stranki vložili v državni zbor pobudo volivcem k predlogu Zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam.

Izpolnjen obrazec si prenesite TUKAJ.

Z dnem 9.5.2018 so se začeli zbirati podpisi na upravnih enotah (UE). Zbiranje traja do 7. 7.2018. Pravilno izpolnjen obrazec si lahko prenesete TUKAJ. Obrazci so dosegljivi tudi na UE, vendar morate paziti, da ga pravilno izpolnite. Obkrožite predlog zakona, šifra je 763, geslo: “PROTI MANIPULIRANJU VOLIVCEV”.

Potrjen obrazec s strani UE lahko pošljete na sedež stranke (ReSET, Stantetova ul. 12, 2000 Maribor) ali daste v roke kateremu izmed naših predstavnikov. Zbrati moramo 5.000 podpisov, da lahko predlog vložimo v državni zbor (DZ).

Glede na to, da se bližajo predčasne volitve v DZ, lahko storite oboje na 1 krat. Greste na predčasno glasovanje, ki bo potekalo od 28. 5. – 30. 5. in hkrati še daste podporo našemu predlogu zakona.

Tu se ne gre za nobeno politično pripadnost ali podporo naši stranki, ampak se pogovarjamo o poštenih volitvah. O teh je mogoče govoriti le, če se v javnosti ne razširjajo informacije o rezultatih političnih javnomnenjskih raziskav, ki zaradi svoje neverodostojnosti, netransparentnosti in psihološkega vpliva na odločitev volivcev odvzemajo državljankam in državljanom Republike Slovenije njihove temeljne pravice in svoboščine.

Z drugimi besedami. Imajo vas za OVCE, zato vam podtikajo lažne informacije vsak mesec, tik pred volitvami pa tudi vsak teden, da vplivajo na vaše mišljenje, čeprav se tega sploh ne zavedate!

Pokažimo, da si tega več ne bomo dovolili!

Naša stranka je povabila vse stranke k zbiranju podpisov. Sproti vas bomo tudi obveščali katere stranke se bodo temu zbiranju pridružile.

ŠIRŠA PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE IN ODLOČITVE ZA POBUDO ZAKONA

Stranka ReSET je predsedniku državnega zbora vložila pobudo za začetek postopka zbiranja podpisov podpore volivcev za predlog Zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam.

V stranki menimo, da je za demokratičen proces prepoved objavljanja javnomnenjskih raziskav, ki merijo politično podporo nujna, saj te vplivajo na podzavest volivcev in s tem na njihovo odločitev na volitvah. Ankete naj bi imele učinek vlečnega vagona (ang. Bandwagon effect), saj naj bi preko skupine (anketirancev) vplivale na oblikovanje posameznikovega mnenja zaradi t. i. »črednega« nagona, ki smo ga ljudje evolucijsko pridobili in ohranili. V predlogu povzemamo ugotovitve strokovnjakov, ki so to problematiko raziskovali. Posamezniku, ki ima drugačno mnenje od skupine, se namreč v delu njegovih možganov (anterior cingulate cortex) aktivira opozorilni signal, ki mu sporoča, da se moti. Posledično nekateri ljudje prilagodijo mnenje skupini, tudi če se z njenim mnenjem ne strinjajo ali se celo zavedajo, da je napačno.

V naši stranki celo ugotavljamo, da so rezultati teh anket neverodostojni (ang. “fake news”), saj niti dve anketi izvedeni v istem časovnem obdobju ne ponudita enakih rezultatov. Nadalje menimo, da je s statističnega vidika reprezentativnost vzorcev vprašljiva, saj ankete ne morejo zajeti vseh motečih spremenljivk, interval zaupanja na tako majhnih vzorcih, na katere se opira večina anket, pa je prevelik, da bi bil merodajen. Objava napačnih informacij pa predstavlja veliko zlo v sodobni demokratični družbi, posebej če so predstavljene na televiziji in drugih množičnih medijih. Opozarjamo, da tudi, če bi bile ankete verodostojne in bi upoštevale vse spremenljivke, bi volivec z anketo dobil le informacijo, kako so si o politikih in političnih strankah oblikovali mnenje drugi volivci. To pa je informacija, ki je nepotrebna za oblikovanje lastnega mnenja.

Predsednik stranke ReSET dr. Martin Ivec navaja: “O poštenih volitvah, na katerih se izrazi resnična volja ljudi, kar mora demokratična država zagotavljati, je mogoče govoriti le, če se v javnosti ne razširjajo informacije o rezultatih političnih javnomnenjskih raziskav, ki zaradi svoje neverodostojnosti, netransparentnosti in psihološkega vpliva na odločitev volivcev odvzemajo državljankam in državljanom Republike Slovenije njihove temeljne pravice in svoboščine. Skrb vzbujajoče je, da živimo v družbi, kjer se oblikuje politični prostor z informacijami, ki jih je mogoče prirediti. Rezultati anket namreč nato služijo kot priročen izgovor za medijsko pozornost samo določenim strankam in politikom. Vse to postavlja v depriviligiran položaj ostale stranke, tudi našo, pri nagovarjanju volivcev in predstavitvi programa v medijih. Pozivamo vse politične stranke, ki si odkrito želijo v Slovenijo vpeljati demokracijo, da podprejo naš predlog zakona in se skupaj z nami zoperstavijo takšemu »pranju možganov« državljank in državljanov.”

Vzrok za vedno manjšo udeležbo na volitvah, lahko pripišemo prav anketam, ki ljudem z drugačnim mnenjem sugerirajo, da njihov glas na koncu tako ali tako ne šteje.

Drage državljanke in državljani bodimo nekje prvi. Pokažimo ostalim narodom po svetu pot do pravih demokratičnih volitev, ki so možne samo brez predhodnega vplivanja na podzavest volivcev.

ReSET - Logotip - Krogec
Čas je, da navadni državljani ne gledamo več samo zraven, kako nam uničujejo državo in življenja. Potrebujemo neobremenjene ljudi, ki bodo naredili, kar je prav za ljudi.
PREBERI TUDI NEKAJ ZADNJIH NOVIC