Stantetova ulica 12, 2000 Maribor
070-487-686
b b

Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne strani za-reset.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta za-reset.si je Stranka Rešimo Slovenijo elite in tajkunov, s sedežem, ki bo objavljen po ustanovnem kongresu stranke (v nadaljevanju: Lastnik).
Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova za-reset.si ter vsi dokumenti v okviru za-reset.si
Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu za-reset.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Sprejetje splošnih pogojev

Uporabnik mora upoštevati te splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani za-reset.si sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni.
Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen, kadar Lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.
Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabnik se zaveže, da:
  • storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;
  • ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;
  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.
Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, ustavitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov in podobno).
Spletno mesto lahko vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke in kontaktne informacije: naslov elektronske pošte, naziv, naslov, kraj, datum rojstva, stalni naslov, telefonsko številko, mobilno številko, podatke o zaposlitvi. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta Lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.
Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih ta posreduje Lastniku.
Lastnik bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnal skladno s temi splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2011) in Obligacijski zakonik).
Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov Lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic pridobiti predhodno soglasje staršev oz. skrbnika.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko Lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za:
  • omogočanje zagotavljanja dostopa do spletnega mesta,
  • vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to treba (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi in podobno),
  • pošiljanje različnih e-vsebin,
  • druge primere, kadar Uporabnik sam želi.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Uporabnika.

Kršitve

Ob morebitnih kakršnihkoli kršitvah zakonodaje ali teh pogojev sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, tudi IP-naslov, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.
Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.
Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v sklopu informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.